09-07-2016

2199

Анара Шаимкулова кимге кайда жүрдүң мурдатан ырын жооп кылды?

“Санжыра” радиосу

“Селкинчек” долбоорунун жарым финалында Анара Шаимкулова жана Руслан Нарынбаев конокто болду. Эки сааттык берүү шаңдуу болду, тамашалуу ырлар, махабат ырлары  угармандарды кайдыгер калтырган жок, смс-билдирүү аркылуу радиоугармандар  эки аткаруучуну тең колдоп сүрөштү.

Руслан Нарынбаев, “Мен сүйгөн менен пайда жок” –деп ырдаса, ага жооп кайтарып Анара Шаимкулова “Кагылайын кайда жүрдүң мурдатан”- деп обон созуп жооп кайтарып, алым сабак ырдашты. Берүүнүн соңунда Анара Шаимкулова 60 добушка ээ болсо, ал эми Руслан Нарынбаев 56 добушка ээ болду. Программаны Алмагүл Турдалиева алып барды.

Көп окумдуу